Lovochemie - Ekologizace energetického zdroje

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro firmu Lovochemie, a.s. zakázku "Ekologizace energetického zdroje-úspora energie (turbina)". Lovochemie, a.s. je česká společnost vyrábějící minerální hnojiva, zejména dusičnan amonný a dusičnan vápenatý.

Projekt spočíval v náhradě stávajících granulačních uhelných kotlů novým cirkofluidním kotlem.

Přínosem tohoto projektu je výrazné snížení emisí SO2, NOx a tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší. Ekologické přínosy byly důvodem pro získání dotace z Operačního programu ŽP na realizaci tohoto projektu.

 
Projekt:
Lovochemie a.s., Lovosice - Ekologizace energetického zdroje úspora energií (turbína)
Zahájení realizace:
6/2013
Lokalita:
Lovosice, ČR
Investor:
Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice
Předmět zakázky:
Rekonstrukce energetického zdroje, dodávka turbíny o výkonu 25 MWe a vyvedení výkonu, rekonstrukce strojovny a optimalizace přenesení výkonu do vnitrozávodní i veřejné energetické sítě. Dodávka díla na klíč včetně projektové dokumentace a uvádění do provozu.