MVE Libčice, oprava a modernizace technologie

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala akci „MVE Libčice – Modernizace a oprava technologie“ pro společnost  Povodí Vltavy s.p. ve sdružení s firmou ČKD Blansko Engineering. Modernizace malé vodní elektrárny (MVE) Libčice zvyšuje technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň nově zřizovaných MVE. Akce byla prováděna za provozu MVE, po částech a se zachováním provozu jedné turbiny.

Elektrárna MVE Libčice – Dolany je vodní elektrárnou u klapkového jezu. Obsahuje dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy turbíny. Elektrárna je koncipována jako bezobslužná s automatickou změnou průtoku turbínou systémem hladinové regulace.

 
Projekt:
MVE Libčice – oprava a modernizace technologie
Zahájení realizace:
6/2012
Lokalita:
Libčice, ČR
Investor:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
Předmět zakázky:
Vypracování realizační projektové dokumentace, komplexního vyzkoušení, plánů BOZP. Generální oprava dvou Kaplanových turbin, generální oprava generátoru, oprava elektro části, výměny regulačních zařízení a instalace nového automatického systému řízení.