E Tušimice II - OB 8 ostatní příslušenství

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, byla generálním dodavatelem a projektantem ucelené části díla "OB 8 — OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLOKU", které je součástí projektu „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“.

Cílem PROJEKTU je prodloužení životnosti Elektrárny Tušimice II o 25 let ve vztahu k dostupné zásobě uhlí a postupu jeho těžby, naplnění požadavků ochrany životního prostředí a legislativy na dobu životnosti elektrárny, splnění ekonomických požadavků a požadavků na technické standardy.

Jedním z dílčích úkolů komplexní obnovy elektrárny Tušimice II byla oprava stávajících nádrží napájecí vody, odplyňovačů a výměna chladičů brýdové páry, dále výměna zařízení vnitřního chladicího okruhu a jeho úprava na uzavřený systém a související demontáže zařízení. Dále je do balíčku zahrnuta sběrná nádrž kondenzátu z odvodnění společných redukčních chladících stanic (RCHS) v bloku 1 a provizorní zařízení pro chemické čištění bloku. Obchodní balíček (OB 8) obsahuje jeden dílčí celek – DC27.

Elektrárna Tušimice II (dále ETU II) je jedním ze základních zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a.s. Jsou zde instalovány čtyři bloky, každý o výkonu 200 MWe.

 
Projekt:
Komplexní obnova KO ETU II OB 8 ostatní příslušenství bloku
Zahájení realizace:
9/2008
Lokalita:
Tušimice, ČR
Investor:
ČEZ a.s., Duhová 2/ 1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Generální dodávka a realizační dokumentace díla OB 8 - Ostatní příslušenství bloku. Dodávka čerpadel a ostatního zařízení.