Severočeské doly, a.s., Modernizace nakládky tříděného uhlí, včetně jejího úplného vymístění z obydleného území

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala jako hlavní člen sdružení "KP RIA + SG + VHS + ZUP + TIS + SEF + KABEEX - Snížení emisí z obydleného území" pro Severočeské doly a.s. zakázku "Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z obydleného území".

Cílem projektu bylo vybudování nového nakládacího místa tříděného uhlí formou krytého nakládacího zásobníku s nakládkou na nákladní automobily. Místo je nově umístěné ve větší vzdálenosti od obydleného území města Ledvice a situování nové dopravní trasy k nakládce, která vede mimo obytnou zástavbu.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší o cca 17,85 t/rok.

 
Projekt:
Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z obydleného území
Zahájení realizace:
4/2013
Lokalita:
Ledvice, ČR
Investor:
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Předmět zakázky:
Stavba nového nakládacího místa tříděného uhlí a nové dopravní trasy k nakládce. Provedení díla včetně zpracování realizační projektové dokumentace, dodávek, montáží, stavebních prací a zkoušek.