Jaderné elektrárny

Naše společnost je již od roku 1965 aktivně zapojena do investiční výstavby v oblasti jaderné energetiky, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí (na Slovensku).

Od účasti na výstavbě první komerční jaderné elektrárny (dále jen JE) A1 v Jaslovských Bohunicích na Slovensku pokračovala naše dodavatelská aktivita přes jaderné elektrárny V1, V2 typu WER 440 tamtéž (2 × 2 bloky), byla následována výstavbou JE v Dukovanech (4 bloky) a výstavbou JE v Mochovcích na Slovensku (4 bloky).

V roce 2003 proběhla závěrečná fáze výstavby 2 bloků JE typu WER 1000 v Temelíně. Rozhodující podíl našich dodávek reprezentují technologické systémy jak pro hlavní blok JE (reaktorovna), tak i pro tzv. budovu aktivních pomocných provozů (BAPP).

Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Seznam hlavních provozních souborů jaderné elektrárny v dodávce společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA:

Hlavní výrobní blok jaderné elektrárny (reaktorovna)

  • pomocné systémy primárního okruhu
  • systémy čištění radioaktivních médií
  • havarijní systémy

Budova aktivních pomocných provozů (BAPP)

  • systémy čištění kontaminovaných odpadních vod
  • systémy přípravy chemických roztoků
  • systémy dočasného ukládání radioaktivních odpadů
  • systémy finálního zpracování radioaktivních odpadů