Klasické elektrárny

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA působí v oblasti dodávek technologických celků pro klasickou energetiku.

Jedná se o zařízení na úpravu vody pro průmyslové účely, čištění všech druhů odpadních vod z provozu elektrárny, úprava, doprava a distribuce provozních, procesních a chladících vod včetně jejich čerpacích stanic, zpracování kalů, bagrovací stanice, odlučovače ropných látek, regulační stanice plynu apod. Realizace investičních celků v tomto odvětví zahrnuje realizaci v pozici generálního dodavatele ucelených

částí včetně stavby, ale také dodávku a instalaci jednotlivých kusových dodávek v elektrárně.

Přehled činností KRÁLOVOPOLSKÁ RIA pro klasickou energetiku:

 • výstavba přivaděčů surové vody
 • čerpací stanice surové vody
 • chemická úprava vody
 • bloková úprava kondenzátu
 • potrubní rozvody
 • chladící okruh a čerpací stanice chladící vody
 • napájecí čerpadla
 • čištění odpadních vod
 • bagrovací stanice
 • plynová přípojka vč. redukční stanice plynu
 • vyvedení výkonu
 • vyvedení tepla a instalace oběhových čerpadel
 • odlučovače ropných látek