Malá a střední energetika

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA realizuje dodávky energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných rozvodů. Komplexní řešení energetických staveb od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci - dodávku, montáž a uvedení do provozu.

Kromě elektráren a tepláren společnost zaměřuje inženýrsko-dodavatelskou činnost i na kotelny, spalovny
odpadů, bioplynové stanice s důrazem na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA zabezpečuje následující energetické dodávky:

 • nové elektrárny na bázi kogeneračních technologií spalovacích turbín,
 • rekonstrukce a plynofikace stávajících energetických jednotek státních, městských, průmyslových energetických zdrojů,
 • prodloužení životnosti energetického zařízení,
 • zajištění výroby energetického zařízení,
 • technická výpomoc a konzultační činnost,
 • studie proveditelnosti,
 • financování a konzultační služby v oblasti financování.

Přednosti elektráren na bázi kogeneračních technologií jsou:

 • vysoká účinnost,
 • jednoduchost obsluhy,
 • velký rozsah výkonu,
 • poměrně krátká doba výstavby,
 • spolehlivost provozu,
 • ekologický způsob výroby tepla a elektrické energie,
 • dobrá pružnost zařízení.

Energetické zdroje na bázi kogeneračních technologií je možno koncipovat do různých cyklů:

 • jednoduché cykly,
 • kogenerace,
 • kombinované cykly.

Dodávky teplárenských investičních celků

Komplexní dodávky tepláren a elektráren zejména pro průmyslovou energetiku a teplárenství s jednotkami středních výkonů od zpracování projektu po uvedení do provozu.