Programové vybavení

ANSYS 

 • Všeobecně používaný multifyzikální programový systém založený na MKP (Metoda konečných prvků)

SYSTUS

 • Obecně orientovaný programový systém, založený na MKP, srovnatelný s programy jako jsou ANSYS a COSMOS

PV Elite

 • Program pro výpočty tlakových nádob dle norem ASME

VVD Software

 • Program pro výpočty tlakových nádob a komponent potrubí dle norem EN13445-3, EN13480-3, ČSN EN 1591-1, AD2000 a dalších

ADLPIPE

 • Návrhový a kontrolní výpočet potrubních systémů

SCIA Engineer

 • Programový soubor založený na MKP. Používaný pro projektování a výpočty stavebních a strojních konstrukcí, statická a dynamická analýza konstrukcí a následné posouzení dle norem

STATES

 • Posuzování mezních stavů pevnosti

JAPAR, STRAPAR

 • Pevností výpočty potrubních systémů, rámových konstrukcí a jejich kombinací

SEINV, SEINH

 • Výpočet seizmických účinků na vertikálních nádržích s kapalinou

CEASAR 

 • Pevností výpočty potrubních systémů

PVESS

 • Dimenzování a posuzování tlakových nádob dle ČSN 690010 a AD Merkblätter

Standardní programové vybavení

 • Autodesk Product Design Suite Ultimate
 • Autodesk Product Design Suite Standard
 • Autodesk AutoCAD Mechanical NLM
 • Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite
 • Advance Steel Professional