Typy pevnostních výpočtů

Pevnostní výpočty a dynamické analýzy technologického zařízení v oblasti

 • Jaderná energetika
 • Klasická energetika
 • Chemický a petrochemický průmysl
 • ČOV a vodohospodářská zařízení

 

Pevnostní výpočty

 • potrubních systémů včetně uložení a podpůrných ocelových konstrukcí
 • tlakových nádob, aparátů a nádrží libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení
 • ocelových konstrukcí
 • jeřábů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek
 • čerpadel a armatur
 • přírubových spojů

Pevnostní výpočty se zatížením

 • statickým
 • dynamickým (včetně speciálních zatížení jako vítr, seizmicita, provozní vibrace atd.)
 • teplotním polem (stacionární  i nestacionární včetně šoků)

Pevnostní výpočty různých typů

 • statické (vlastní hodnoty a tvary i v komplexním oboru, harmonické kmitání, rozvoj dle vlastních tvarů, přímá integrace pro lineární i nelineární soustavy)
 • seizmické pro libovolně definovaně buzení včetně metody spekter odezvy (mono i multispektrální analýza) a výpočtu HCLPF faktoru
 • výpočty teplotních polí a termomechanické výpočty (stacionární, nestacionární)
 • únava
 • stabilita
 • různé speciální problémy jako např. kontaktní problémy, interakční problémy kapalina – pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých aparátů a komínů ve větru včetně navržení tlumičů atd.

Další činnosti

 • Pevnostní výpočty dle různých norem
 • Pevnostní výpočty od základních (normových) až po nejsložitější kontrolní (nejčastěji MKP)
 • Dokumentace o stavu zařízení z hlediska pevnostní problematiky
 • Zhodnocení výsledků získaných měřením (teploty, vibrace, posuvy atd.) z hlediska pevnosti a živnosti zařízení
 • Výpočty zbytkové životnosti a programy řízeného stárnutí
 • Pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech
 • Inspekce potrubních tras a technologických zařízení
 • Nevýpočtové hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení
 • Poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů

  • větší subdodavatelské systémy
  • mezioborová koordinace

 • Oponentury v oblasti pevnostních výpočtů
 • Vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty
 • Programátorská činnost
 • Modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně tvorby výkresové dokumentace