Úpravny vod

Mnohostrannost obchodních aktivit akciové společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA prezentují realizace úpraven vod. Úpravny vod a jejich částí se znakem ozubeného kola firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, později KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jsou dodávány českým i zahraničním zákazníkům od roku 1957.

Sestavy technologických aparátů a nádrží úpraven vod i jejich částí jsou dodávány pro účely úpravy pitných vod, úpravy průmyslových provozních vod a úpravy se speciálním zaměřením. Dodávky úpraven vody je možné rozšířit o samonosné ocelové věžové vodojemy.

Úpravny vody jsou plně automatizované, počítačem vybavený provoz umožňuje řízení provozu, archivaci potřebných dat a informací.

Úpravny pitných vod

Úpravny podzemních i povrchových vod jsou dodávány vždy na podkladě místních podmínek, požadavků na stupeň úpravy a účelu využití.

1. Blokové a mobilní úpravny vody (výkon do 5 l/s)

Kontejnerové provedení umožňuje jednoduchý transport a instalaci aparátů v místě jen připojením ke zdroji a odběrateli.

2. Stavebnicové úpravny vody (výkon do 80 l/s)

Ocelové provedení aparátů umožňuje transport hotových aparátů a modulové řešení sestav jejich jednoduchou montáž v lokalitě instalace.

3. Velké úpravny vody (výkon do 3000 l/s)

První stupeň úpravy za vstupním objektem a čerpací stanicí představuje proces chemického srážení, ve druhém stupni úpravy následuje separace reakčních produktů a nečistot ve stavebních nádržích s technologickou vestavbou a filtrace vody ve stavebních rychlofiltrech s pískovou náplní.

Základní stupně mohou být podle požadavku odběratele rozšířeny o různé technologické prvky v podobě technologické i desinfekční ozonizace, filtrace aktivním uhlím nebo speciálními hmotami, dávkování chlordioxidu, použití UV záření a další podle specifických požadavků.

Úpravny pitných vod

Úprava vody pro systémy nepřímého chlazení pro ocelárny, elektrické obloukové pece a hutě je zpravidla řešena boční filtrací uzavřeného cirkulačního okruhu. Okruhy přímého chlazení jsou doplněny o dávkování prostředků proti biologickému oživení ve vodě. Sledování a řízení provozu úpravny vody je prováděno z řídícího centra ocelářského provozu.

Speciální úpravny pitných vod

Úprava vody membránovými procesy je využívána ke snížení vysoké solnosti vodního zdroje, pro pitné účely se upravuje mořská voda, u průmyslových vod membránová filtrace postupně nahrazuje filtraci ionexovými náplněmi.

Úpravny bazénových vod jsou vybaveny kovovými nebo plastovými filtry se zrnitým filtračním materiálem pro jedno- i vícevrstvou filtraci. Účinná filtrace je doplněna chemickou úpravou a hygienickým zabezpečením kombinací chlorace, ozonizace, UV záření.