Blansko - Klepačov, čerpací stanice a vodojem

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko dílo s názvem "Blansko – Klepačov - obnova technologických objektů ČS a VDJ ".

Rekonstrukce čerpací stanice s akumulační jímkou objemu 15 m3 a technologického vystrojení vodojemu objemu 50 m3 zlepšily zásobování pitnou vodou pro odběratele v I. a II. tlakovém pásmu. Stavba zajistila zlepšení tlakových poměrů vodovodní sítě a navýšení akumulace vody pro pitné a požární účely.

 
Projekt:
Blansko – Klepačov - Obnova technologických objektů ČS a VDJ
Zahájení realizace:
9/2011
Lokalita:
Blansko, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
Předmět zakázky:
Kompletní dodávka a montáž zařízení čerpací stanice a vodojemu, uvedení díla do provozu.