ČOV Břeclav, 50 543 EO, Projekt Břeclavsko - část A

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Břeclav v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, Projekt Břeclavsko - část A"

Čtvrtá etapa rekonstrukce a intenzifikace ČOV byla prováděna ve třech provozních objektech čistírny. Hrubé předčištění bylo rozšířeno o lapák štěrku, hrubé česle a dešťovou zdrž. Rekonstrukce se provedly ve vstupní čerpací stanici, v lapáku písku a usazovací nádrži. Pro zvýšení účinnosti biologického odstranění fosforu byla vybudována anaerobní nádrž. V kalovém hospodářství se zajistilo oddělené zpracování primárního a sekundárního kalu a instalovalo se zařízení pro chemické srážení fosforu v kalové vodě z linky odvodnění vyhnilého kalu.

Intenzifikace mechanicko-biologické čistírny probíhala v letech 2007-2009. Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2010 uvedeno do trvalého provozu. Rozšířená čistírna splňuje přísné limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí. 

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko – část A“- ČOV Břeclav
Zahájení realizace:
1/2008
Lokalita:
Břeclav, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Břeclav s kapacitou 50 543 EO, včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Břeclav. Generální dodávka technologické části stavby.