ČOV Bučovice, 9 860 EO, projekt Vyškovsko

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se podílela na rekonstrukci ČOV Bučovice v rámci projektu "Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov". Stavbu prováděla se společností D.I.S. s.r.o. ve "Sdružení Vyškov" jako generální dodavatel technologické části.

Čistírna odpadních vod Bučovice je mechanicko-biologická, v letech 2008 -2009 proběhla její rekonstrukce a intenzifikace. Cílem intenzifikace bylo vybudování předřazené denitrifikace pro snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku z ČOV.  Při rekonstrukci byla nově instalována  linka odvodnění kalu a ČOV byla doplněna o přijímací stanici svozového kalu.

 
Projekt:
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov - ČOV Bučovice
Zahájení realizace:
7/2008
Lokalita:
Bučovice, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Bučovice s kapacitou 9 860 EO. Generální dodávka technologické části stavby včetně zpracování projektové dokumentace.