ČOV Hodonín, ČOV Ratíškovice, ČOV Veselí nad Moravou

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na rekonstrukci a modernizaci čistíren odpadních vod v okrese Hodonín (ČOV Hodonín 90 000 EO, ČOV Ratíškovice 4 500 EO, ČOV Veselí nad Moravou 16 000 EO). Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA působila na stavbách ve sdružení s názvem "ARKO TECHNOLOGY -  KRÁLOVOPOLSKÁ RIA".

Čistírna odpadních vod Hodonín řešila rekonstrukci v objektech čerpacích stanic čistírny, mechanického předčištění, kalového a plynového hospodářství, části elektro a systému řízení čistírny. ČOV Ratíškovice řešila dostavbu a rekonstrukci objektů vstupní čerpací stanice čistírny s dešťovou zdrží, mechanického předčištění, biologického stupně a dmychárny, uskladnění kalu, části elektro a systému řízení čistírny.  Rekonstrukce ČOV Veselí nad Moravou se prováděla v objektech mechanického předčištění, biologické části, kalového hospodářství, části elektro a systému řízení čistírny.

Cílem rekonstrukcí bylo zabezpečit kvalitu vody na odtoku z čistíren podle příslušných vodoprávních rozhodnutí a zefektivnění provozu ČOV.

 
Projekt:
Střední Pomoraví/Hodonínsko, skupina projektů řešící odvádění a čištěné odpadních vod, projekt č. 4.1 Hodonín - Rekonstrukce ČOV, č. 5 Ratíškovice - dobudování ČOV, č. 6.1 Veselí nad Moravou - rekonstrukce ČOV - část C
Zahájení realizace:
4/2008
Lokalita:
Hodonín, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod v okrese Hodonín (ČOV Hodonín 90 000 EO, ČOV Ratíškovice 4 500 EO, ČOV Veselí nad Moravou 16 000 EO). Generální dodávka staveb.