ČOV Hrádkov, 2 600 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro Svazek vodovodů a kanalizací okresu Blansko dílo „Čistírna odpadních vod a kanalizace Hrádkov“. Na čistírnu jsou připojené kanalizace obcí Benešov, Okrouhlá, Valchov, Velenov a Vratíkov. Stavba probíhala v letech 2011 – 2012 v rámci programu ISPA. Čistírna zajišťuje plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a limitů vodoprávního rozhodnutí. 

 
Projekt:
Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa, část B – region Blanensko, ČOV Hrádkov
Zahájení realizace:
3/2011
Lokalita:
Hrádkov, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části čistírny odpadních vod Hrádkov o kapacitě 2 600 EO.