ČOV Hrušky, 2 600 EO, projekt Vyškovsko

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se podílela na rekonstrukci ČOV Hrušky v rámci projektu "Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov". Stavbu prováděla se společností D.I.S. s.r.o. ve "Sdružení Vyškov" jako generální dodavatel technologické části.

Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Hrušky probíhala v r. 2007 - 2008. Nová ČOV je v trvalém provozu od prosince 2009. ČOV splňuje požadavky na automatizovaný provoz a nízkou spotřebu energie. Nově byla vystavěna čerpací stanice včetně stok přivádějících odpadní vodu, odlehčovací komora a dešťový přepad, biologická linka a kalojem. Po rekonstrukci ČOV splňuje požadavky na automatizovaný provoz a nízkou spotřebu energie.

Provoz čistírny zlepšil kvalitu vody v toku Litava.

 
Projekt:
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov - ČOV Hrušky
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Hrušky, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Hrušky s kapacitou 2 600 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace.