ČOV Ostrov, 21 652 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala modernizaci čistírny odpadních vod Ostrov. Účelem intenzifikace bylo zvýšení kapacity ČOV na 21 652 EO. Stavba byla zařazena do regionálního vodohospodářského projektu s dotací Fondu soudržnosti EU. Čistírna zajišťuje po rekonstrukci plnění limitů na kvalitu vyčištěné vody v odtoku ČOV do říčky Bystřice.

 
Projekt:
Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt
Zahájení realizace:
2006
Lokalita:
Karlovy Vary, ČR
Investor:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Karlovy Vary
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace technologické části ČOV Ostrov pro 21 652 EO. Zpracování projektové dokumentace, elektro a MaR.