ČOV Kobylí, 2 420 EO, projekt Břeclavsko, část C

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla dodávku a montáž  technologické části nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod pro obec Kobylí v rámci projektu „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Rekonstrukce probíhala v letech 2007-2009. V roce 2010 byl ukončen zkušební provoz a čistírna byla uvedena do trvalého provozu. Nová čistírna plní limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku, požadované legislativou.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část C" - ČOV Kobylí - 2 420 EO
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Kobylí, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Výstavba ČOV Kobylí s kapacitou 2 420 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP.