ČOV Lednice, Projekt Břeclavsko - část B, EO 12 000

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, Projekt Břeclavsko - část B", realizovala rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Lednice.

ČOV Lednice byla kompletně zrekonstruovaná a intenzifikovaná v letech 2007 - 2009.  V roce 2010 byla čistírna uvedena do provozu.

Cílem rekonstrukce bylo plnění odtokových parametrů čištěné vody z ČOV v době vyšší produkce vod v turistické sezóně.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část B"- ČOV Lednice
Zahájení realizace:
1/2008
Lokalita:
Lednice, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Lednice s kapacitou 12 000 EO, včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Lednice. Generální dodávka technologické části stavby.