ČOV Mikulov, Projekt Břeclavsko - část B, 25 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, Projekt Břeclavsko - část B", realizovala rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Mikulov.

Stávající ČOV Mikulov byla technologicky zastaralá a nebyla schopna zabezpečit čištění odpadních vod požadované legislativou. V roce 2007 - 2009 byla provedena celková rekonstrukce ČOV. Byly vystavěny nové objekty mechanického předčištění, čerpací stanice, oběhové aktivační nádrže, dosazovací nádrže, terciární dočištění a kalové hospodářství s hygienizací kalu. Intenzifikovaná ČOV byla uvedena do provozu v roce 2010. Nová ČOV bezpečně splňuje odtokové koncentrace požadované platnou legislativou.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část B"- ČOV Mikulov
Zahájení realizace:
1/2008
Lokalita:
Mikulov, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Mikulov s kapacitou 24 850 EO. Generální dodávka technologické části stavby.