ČOV Podivín, Projekt Břeclavsko, část A, 5 250 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., realizovala rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Podivín v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, Projekt Břeclavsko - část A".

Rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Podivín probíhala v letech 2007-2009. Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2010 uvedeno do trvalého provozu. Modernizovaná čistírna zaručuje plnění limitů na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí.  

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část A" ČOV Podivín
Zahájení realizace:
1/2008
Lokalita:
Podivín, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Podivín s kapacitou 5 250 EO. Generální dodávka technologické části stavby.