ČOV Pohořelice, EO 6 000, projekt Břeclavsko, část C

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko - biologické čistírny odpadních vod pro město Pohořelice v rámci projektu „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.

Rekonstrukce probíhala v letech 2007-2009. V roce 2010 byl ukončen zkušební provoz a čistírna byla uvedena do trvalého provozu. Modernizovaná čistírna plní limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku, požadované legislativou.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část C" - ČOV Pohořelice
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Pohořelice, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Pohořelice s kapacitou 6 000 EO. Dodávka a montáž technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP.