ČOV Rousínov, 5 500 EO, projekt Vyškovsko

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se podílela na rekonstrukci ČOV Rousínov v rámci projektu "Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov". Stavbu prováděla se společností D.I.S. s.r.o. ve "Sdružení Vyškov" jako generální dodavatel technologické části.

Stávající ČOV byla technologicky zastaralá a nebyla schopna účinného odbourávání nutrientů. Čistírna nebyla dostatečná pro navýšení počtu připojených obyvatel z 3 500 EO na 5 500 EO. Navýšení kapacity si vyžádalo zásadní změnu technologie čištění a stavebního provedení. Po rekonstrukci je ČOV Rousínov provedena jako mechanicko – biologická s mechanickým předčištěním a s nádržemi pro nízkozatěžovanou oběhovou aktivaci a dosazovacími nádržemi. Obsahuje zařízení pro chemické odstraňování fosforu a nádrže aerobní stabilizace kalu. Na vstupu ČOV  je výkonná čerpací stanice a neprůtočná dešťová zdrž. Třetí stupeň čištění s mikrosítovými filtry zabezpečí další snížení koncentrací sledovaných ukazatelů na odtoku ČOV. 

 
Projekt:
„Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“- ČOV Rousínov
Zahájení realizace:
7/2008
Lokalita:
Rousínov, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Rousínov s kapacitou 5 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace.