ČOV letiště Ruzyně, 9 500 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci čistírny odpadních vod na letišti Praha - Ruzyně. Modernizace  čistírny splaškových odpadních vod  probíhala v rámci projektu Modernizace ČOV+ČKV Jih, 2.etapa. Stavba nové ČOV a související rekonstrukce kanalizační sítě umožnily nezávadnou likvidaci odpadních vod ze zájmového území letiště Praha a vytvořila podmínky pro odkanalizování celé oblasti. Čistírna pro 9 500 EO zaručuje po modernizaci plnění limitů vodoprávního rozhodnutí na kvalitu vyčištěné vody v odtoku ČOV pro vypouštění do Kopaninského potoka.  Zdrojem odpadních vod je občanská a technická sféra areálu JIH letiště Praha-Ruzyně.

 
Projekt:
Modernizace ČOV + ČKV Jih 2. etapa, Letiště Praha Ruzyně
Zahájení realizace:
2006
Lokalita:
Ruzyně, ČR
Investor:
Letiště Praha, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Předmět zakázky:
Generální dodávka technologické části stavby "Modernizace ČOV + ČKV Jih, 2. etapa, Letiště Praha - Ruzyně". Zpracování projektové dokumentace.