Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace - 2 100 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla pro Svazek Sloup, Šošůvka dodávku kompletní technologické části čistírny odpadních vod v městysi Sloup. Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a kanalizace probíhala v letech 2010-2012. Čistírna zajišťuje plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku z ČOV do Sloupského potoka podle přísných limitů vodoprávního rozhodnutí. Čistírna zamezí vlivu znečištění ve Sloupském potoku na podzemní jeskynní útvary Moravského krasu.   

Čistírna sestává z vodní a kalové linky. Vodní linka zajišťuje mechanické předčištění odpadních vod, následné biologické čištění nízkozatěžovanou aktivací a sedimentaci kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Koncovým bezpečnostním stupněm čištění je lamelový usazovák s chemickým hospodářstvím na odtoku ČOV. Kalové hospodářství sestává z nádrží pro aerobní stabilizaci kalu. Odvodnění kalu je řešeno mobilním zařízením. Stavba byla realizována včetně elektro vystrojení, měření a regulace a řídícího systému.

Na ČOV jsou přiváděny splaškové vody obyvatel a vody občanské vybavenosti Sloupu a Šošůvky. Na čistírnu jsou dopraveny gravitačně nebo pomocí čerpacích stanic na síti. Recipientem pro vypouštěné vyčištěné vody je Sloupský potok.

 
Projekt:
Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace
Zahájení realizace:
8/2010
Lokalita:
Sloup, ČR
Investor:
Svazek obcí Sloup, Šošůvka
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v městysi Sloup. Dodávka a montáž strojně technologické části, elektro části, MaR a ASŘTP. Uvedení do provozu.