ČOV Valtice, Projekt Břeclavsko, část B, 9 700 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Valtice v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, Projekt Břeclavsko - část B".  Nová ČOV je v trvalém provozu od listopadu 2010 a splňuje odtokové koncentrace požadované platnou legislativou.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část B"- ČOV Valtice
Zahájení realizace:
1/2008
Lokalita:
Valtice, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Valtice s kapacitou 9 700 EO, technologické vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Valtice. Generální dodávka technologické části stavby.