ČOV Velké Opatovice - 5 266 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro město Velké Opatovice kompletní rekonstrukci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Stavba probíhala v letech 2010-2012. Čistírna po rekonstrukci zajišťuje plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných standardů a limitů vodoprávního rozhodnutí pro město ČOV Velké Opatovice.  Čistírna sestává z objektů čerpací stanice, dešťové zdrže, mechanického předčištění s integrovaným zařízením česlí a lapáku písku, oběhové nízkozatížené aktivace se selektorem a sedimentace v kruhových dosazovacích nádržích. Kalové hospodářství obsahuje zahušťovací a odvodňovací linku přebytečných kalů a nádrží pro stabilizaci kalu systémem OSS s aplikací čistého kyslíku.

Zdrojem odpadních vod je komunální sféra  a občanská vybavenost města Velké Opatovice. Recipientem pro vyčištěné vody je místní potok Jevíčka, koncovým tokem je řeka Morava.

 
Projekt:
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Opatovice
Zahájení realizace:
7/2010
Lokalita:
Velké Opatovice, ČR
Investor:
Město Velké Opatovice
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod města Velké Opatovice pro kapacitu 5 266 EO, rekonstrukce za provozu.