ČOV Velké Pavlovice, 5 400 EO, projekt Břeclavsko, část C

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko - biologické čistírny odpadních vod pro obec Velké Pavlovice, která probíhala v letech 2007-2009 v rámci projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje". Modernizovaná čistírna zajišťuje plnění limitů na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část C" - ČOV Velké Pavlovice
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Velké Pavlovice, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Intenzifikace ČOV Velké Pavlovice s kapacitou 5 400 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP.