ČOV Frýdek-Místek, 119 100 EO

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro město Frýdek-Místek byla v provozu od roku 1967. Nová čistírna, uvedená do provozu v prosinci 1995, přispívá k výraznému zlepšení kvality horního toku řeky Ostravice mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou a  následně i  k  ozdravění  hraniční řeky Odry.

 
Projekt:
Čistírna odpadních vod Frýdek-Místek
Zahájení realizace:
1994
Lokalita:
Frýdek Místek, ČR
Investor:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části stavby včetně projektové dokumentace.