ČOV Herálec, 900 EO

Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Herálci probíhala v letech 1995 - 1996. Nová čistírna je v trvalém provozu od 18.9.1998. Účelem vodohospodářského díla je ochrana řeky Svratky před znečištěním  odpadními vodami obce  před vodárenskou nádrží ve Víru.

 
Projekt:
Čistírna odpadních vod Herálec
Zahájení realizace:
1995
Lokalita:
Herálec, ČR
Investor:
OÚ Herálec
Předmět zakázky:
Čistírna odpadních vod, 900 EO.