ČOV Hustopeče, 9 900 EO, projekt Břeclavsko, část C

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Hustopeče v rámci projektu „Břeclavsko-rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje".

Výstavba čistírny byla rozdělena do postupných etap. Provedla se repase vybraných stávajících zařízení mechanického předčištění. V oběhových nádržích byl nahrazen aerační systém za výkonnější, umožňující vyšší zatížení biologického stupně. Instalace nových technologických zařízení do stávajících objektů dmychárny a kalového hospodářství umožnily navýšení kapacity ČOV.  Vystavěn a technologicky vystrojen byl objekt přejímací stanice svozových vod.

Odpadní vody produkuje občanská a průmyslová sféra města, vyčištěná voda odtéká do místního potoka. Modernizovaná čistírna plní limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku, požadované legislativou.

 
Projekt:
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje "Projekt Břeclavsko - část C" - ČOV Hustopeče
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Hustopeče, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hustopeče s kapacitou 9900 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP.