ČOV Ivančice, 19 303 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala technologickou část rekonstrukce a  intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod města Ivančice. Součástí díla byla výstavba čerpacích stanic na kanalizaci v Ivančicích, Oslavanech, Padochově. Čerpací stanice dopravují vodu na rekonstruovanou ČOV v Ivančicích. Čistírna umožňuje po intenzifikaci plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a limitů vodoprávního rozhodnutí pro ČOV Ivančice. 

 
Projekt:
Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 1. část intenzifikace ČOV Ivančice (ČOV a ČS Ivančice, ČS Oslavany, ČS Padochov)
Zahájení realizace:
9/2011
Lokalita:
Ivančice, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Předmět zakázky:
Vypracování projektové dokumentace technologické části stavby, dodávka a montáž zařízení technologické části a části elektro ČOV Ivančice (19 303 EO). Dodávka a montáž technologického zařízení čerpacích stanic kanalizací Ivančice, Oslavany, Padochov.