ČOV Litoměřice, 97 500 EO

Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Litoměřice probíhala v letech 1993 - 1994. Nová čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v říjnu 1994 a je v trvalém provozu od května roku 1996. Provoz čistírny přispívá k celkovému zlepšení kvality vody v Labi.

 
Projekt:
Čistírna odpadních vod Litoměřice
Zahájení realizace:
1993
Lokalita:
Litoměřice, ČR
Investor:
Severočeská vodárenská společnost Teplice
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části stavby včetně realizační projektové dokumentace.