ČOV Cheb, ČS Františkovy Lázně

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro CHEVAK Cheb, a.s v rámci  „Sdružení Čistý Cheb“ a „Sdružení  KRÁLOVOPOLSKÁ RIA - K&K TECHNOLOGY - KUNST“ projekt s názvem "Rekonstrukce a výstavba ČOV v Chebu a Mariánských Lázních a výstavba kanalizačních řadů v Chebu a okolí".

Skupinový projekt tvoří tři projekty, které byly realizovány na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Jsou zaměřeny na intenzifikaci ČOV v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně, odvedení odpadních vod z území městské části Chebu – Švédského Vrchu a intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních. Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech je dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutrienty.

Stavba získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč

 
Projekt:
Rekonstrukce a výstavba ČOV v Chebu a Mariánských Lázních a výstavba kanalizačních řadů v Chebu a okolí
Zahájení realizace:
10/2010
Lokalita:
Cheb, ČR
Investor:
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb
Předmět zakázky:
Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci biologického stupňě čištění.