ČOV Hradec Králové, 184 000 EO

Nová čistírna odpadních vod uvedená do provozu v prosinci 1995 je součástí náplně Projektu Labe, jehož cílem je  výrazné zlepšení kvality vody řeky Labe. Odpadní vody jsou přiváděny k čistírně kmenovou stokou pod korytem řeky Labe v hloubce cca 28 m do unikátní hloubkové čerpací stanice.

 
Projekt:
ČOV Hradec Králové
Zahájení realizace:
7/1992
Lokalita:
Hradec Králové, ČR
Investor:
VaK Hradec Králové
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž strojně technologické části vč. elekto části, SKŘ a ASŘTP