ČOV Ivanovice na Hané, 3 500 EO

Předmětem zakázky v Ivanovicích na Hané byla generální rekonstrukce všech stavebních objektů a provozních souborů v uzavřeném areálu původní čistírny odpadních vod s cílem její intenzifikace na kapacitu 3 500 EO.

Pro intenzifikaci technologické části, kterou provedla KRÁLOVOPOLSKÁ RIA v roce 2015, byla použita nejlepší dostupná technologie (BAT) čištění komunálních odpadních vod.

 
Projekt:
ČOV Ivanovice na Hané
Zahájení realizace:
4/2015
Lokalita:
Ivanovice na Hané, ČR
Investor:
VaK Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivanovice na Hané na kapacitu 3 500 EO. Dodávka a montáž technologické části včetně elektročásti a MaR.