ČOV Jindřichov - papírny, vystrojení sedimentačních nádrží

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala dodávku a montáž strojního zařízení dvou sedimentačních nádrží průměru 20 m pro čistírnu odpadních vod Jindřichov, situovanou do areálu místních papíren.

 
Projekt:
Vystrojení sedimentačních nádrží pro ČOV Jindřichov
Zahájení realizace:
6/2005
Lokalita:
Jindřichov, ČR
Investor:
Olšanské papírny, a.s., závod Jindřichov, Jindřichov 1, 788 23 J
Předmět zakázky:
Dodávka, montáž a uvedení do provozu 2 ks strojně - technologického vybavení sedimentačních nádrží ČOV Jindřichov.