ČOV Kutná Hora - 36 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla v rámci díla „Kutnohorsko – Čáslavsko“,  projektu I -  Kutná Hora, podprojektu 6 stavbu s názvem „Intenzifikace ČOV“.

Stavební dílo bylo spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt řešil naplnění požadavků Směrnice Rady ES č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

 
Projekt:
„KUTNOHORSKO - ČÁSLAVSKO", PP6 Kutná Hora - ČOV intenzifikace
Zahájení realizace:
3/2012
Lokalita:
Kutná Hora, ČR
Investor:
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Předmět zakázky:
Intenzifikace čistírny odpadních vod města Kutná Hora. Dodávka a montáž zařízení a elektro vystrojení provozních souborů kalové a plynové hospodářství, mechanické čištění, biologie, stáčecí stanice fekálních vozů a kotelna.