ČOV Litvínov, trubní rozvody

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na výstavbě čistírny odpadních vod Litvínov výstavbou potrubních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky. Jednalo se o mechanicko-biologickou ČOV (typ R-D-N s předřazenou usazovací nádrží) s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím.

Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně, v požadované kvalitě s dodržením všech technoloigických postupů a v dohodnutých termínech.

 
Projekt:
Litvínov - čistírna odpadních vod - 34 000 EO
Zahájení realizace:
1/2009
Lokalita:
Litvínov, ČR
Investor:
SVS Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předmět zakázky:
Výstavba potrubních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky.