ČOV Brno-Modřice, 513 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na celkové rekonstrukci a modernizaci biologické čistírny odpadních vod pro město Brno.

Po celkové rekonstrukci je zajištěna dostatečná kapacita ČOV pro rozvoj Brna a blízkého okolí. Odtokové parametry splňují podmínky české i evropské legislativy.

 
Projekt:
Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno - Modřice
Zahájení realizace:
4/2002
Lokalita:
Brno, ČR
Investor:
Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž nerezových rozváděcích žlabů pro ČOV Modřice Brno.