Nejdek - zlepšení vodohospodářské infrastruktury města

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla technologickou část výstavby mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Nejdek. Stavba byla dokončena v polovině října 2014. Čistírna zajišťuje plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných našich i evropských standardů a limitů vodoprávního rozhodnutí pro město Nejdek.  

Čistírna sestává z technologických částí hrubého a mechanického předčištění, čerpací stanice odpadních vod, čerpací stanice vratného a přebytečného kalu, biologické části a kalového hospodářství. Biologický stupeň s nízkozatěžovanou aktivací systémem D-R-D-N  pro denitrifikaci, nitrifikaci a regeneraci kalu je kompletován kruhovými dosazovacími nádržemi. Objekt kalového hospodářství zajišťuje zahuštění a odvodnění přebytečného stabilizovaného kalu.

Zdrojem odpadních vod je komunální sféra a občanská vybavenost města. Recipientem pro vypouštění vyčištěných vod je řeka Rolava.

 
Projekt:
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku
Zahájení realizace:
2/2014
Lokalita:
Nejdek, ČR
Investor:
Město Nejdek
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologického zařízení městské čistírny odpadních vod o kapacitě 8 150 EO.