ČOV Nové Město na Moravě, 13 770 EO

Výstavba čistírny odpadních vod pro Nové Město probíhala v letech 1993 - 1994. Nová čistírna je v trvalém provozu od prosince roku 1995. Provoz čistírny zlepšuje kvalitu vody v říčce Bobrůvce a následně i ve Svratce. Největšími producenty nekomunálních odpadních vod jsou nemocnice, mlékárna a výrobní podniky Sporten a Medin. Mechanicko-biologická čistírna je řešena oběhovou aktivací karuselového typu  s řízenou nitrifikací a denitrifikací  a s aerobní stabilizací kalu.

 
Projekt:
ČOV Nové Město na Moravě
Zahájení realizace:
1993
Lokalita:
Nové Město, ČR
Investor:
Město Nové Město na Moravě
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části stavby včetně realizační projektové dokumentace.