ČOV Nový Bor, 13 400 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro zhotovitele stavby „Sdružení ČOV Nový Bor – SMP - Kunst“ s vedoucím členem SMP CZ,a.s. dílčí části stavby "Rekonstrukce ČOV Nový Bor". Stavba je dílčím subprojektem původního díla s názvem Čistá Ploučnice.

Podíl společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA na výstavbě ČOV spočíval v rekonstrukci a vystrojení nitrifikačních nádrží biologického stupně, uskladňovacích nádrží kalového hospodářství čistírny a dočišťovacích rybníků na odtoku vody z ČOV.  KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. dodávala čerpací stanice na kanalizační síti s příslušenstvím.  
Čistírna zajišťuje plnění požadavků na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných standardů a podle limitů vodoprávního rozhodnutí pro ČOV Nový Bor.   

Zdrojem odpadních vod je obyvatelstvo a občanská vybavenost města. Připravuje se připojení obcí Sloup v Čechách, Janov a Radvanec. Recipientem pro vypouštění vyčištěných vod je řeka Šporka, náležící do povodí Ploučnice.

 
Projekt:
Rekonstrukce ČOV Nový Bor, projekt „Čistá Ploučnice“
Zahájení realizace:
11/2009
Lokalita:
Nový Bor, ČR
Investor:
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice
Předmět zakázky:
Intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Dodávka a montáž technologické části - PS 07,11,12,13,14.