ČOV Olomouc, 429 133 EO

Kanalizační čistírna odpadních vod v Olomouci je v provozu od roku 1968. Již v době jejího uvedení do provozu byla však čistírna  objemově i látkově přetížena. Výstavba rozšíření čistírny byla ukončena uvedením díla do zkušebního provozu v listopadu 1995. Čistírna přispívá provozem ke zlepšení kvality vody ve značně exponovaném toku řeky Moravy.

 
Projekt:
ČOV Olomouc - 429 133 EO
Zahájení realizace:
1994
Lokalita:
Olomouc, ČR
Investor:
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části stavby včetně zpracování realizační projektové dokumentace.