ČOV Opava, 149 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala stavbu čistírny odpadních vod a kanalizace Opava. Původní čistírna ze začátku století byla po průběžných úpravách zásadně upravena ve druhé polovině šedesátých let. Čistírna je umístěna do blízkosti řeky Opavy. Rozšíření a intenzifikace provozu čistírny jsou důsledkem zvýšené produkce odpadních vod a zákonných požadavků na kvalitu vypouštěných vod do toku. V prosinci 1996 byla předána investorovi a v lednu uvedena do zkušebního provozu I.etapa rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod. II. etapa, jejíž předmětem byly převážně rekonstrukce stávajících provozů čistírny, byla uvedena do zkušebního provozu v červnu 1997.

 
Projekt:
ČOV Opava
Zahájení realizace:
11/1996
Lokalita:
Opava, ČR
Investor:
Severomoravské VaK Ostrava
Předmět zakázky:
Generální dodávka technologické části, včetně zpracování projektové dokumentace.