ČOV Plzeň, 630 800 EO

V prosinci 1996 byla uvedena do zkušebního provozu  nová čistírna odpadních vod pro město Plzeň. Výstavba čistírny byla rozdělena do tří samostatných  etap s postupnou realizací. Zdrojem odpadních vod je občanská i silná průmyslová sféra. Do doby realizace plánovaného rozšíření nové čistírny po roce 2005 a při projektovaném nárůstu produkce  odpadních vod se předpokládá  souběžný provoz staré a nové čistírny.

 
Projekt:
ČOV Plzeň - 630 800 EO
Zahájení realizace:
1/1995
Lokalita:
Plzeň, ČR
Investor:
Město Plzeň
Předmět zakázky:
Rekonstrukce 4 ks dosazovacích nádrží DNK 45/5 v rozsahu dodávky strojně technologické a elektro části.