Vlastějovice, Kanalizace a ČOV

Předmětem zakázky "Kanalizace a ČOV obce Vlastějovice" je vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 1000 EO.

Stavbu realizovala " Společnost "Vlastějovice" ve složení  OHL ŽS, a.s (vedoucí společník) a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, přípojky pro čerpací stanice, 4 ks čerpacích stanic na síti, jímka na svoz, opravy povrchů komunikací a zpevněných ploch narušených stavbou.

 
Projekt:
Kanalizace a ČOV obce Vlastějovice
Zahájení realizace:
9/2014
Lokalita:
Vlastějovice, ČR
Investor:
Obec Vlastějovice, Vlastějovice 75, 628 23
Předmět zakázky:
Výstavba mechanicko - biologické ČOV o kapacitě 1000 EO v obci Vlastějovice a nové oddílné splaškové kanalizace.