ČOV Zaječí, 1750 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA byla zhotovitelem technologické části stavby čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Zaječí, těsně sousedící s Dolní nádrží novomlýnské soustavy na řece Dyji.

Čištění odpadních vod z obce je zabezpečeno v nově vybudované mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace a s aerobní stabilizací přebytečného kalu. Stavba byla dokončena v roce 2015.

 
Projekt:
„ČOV a kanalizace Zaječí“
Zahájení realizace:
2/2015
Lokalita:
Zaječí, ČR
Investor:
Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž zařízení technologické části ČOV s kapacitou 1750 EO v obci Zaječí.