ČOV Žďár nad Sázavou, 34 500 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla rekonstrukci a intenzifikaci biologické části čistírny odpadních vod pro město Žďár nad Sázavou. Rozšířená čistírna splňuje limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných standardů a vodoprávního rozhodnutí.   

 
Projekt:
ČOV Žďár nad Sázavou
Zahájení realizace:
6/2000
Lokalita:
Žďár nad Sázavou, ČR
Investor:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou
Předmět zakázky:
Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod, zpracování projektové dokumentace.