ČOV Nitra, 175 450 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., zhotovila technologickou část stavby nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Nitra v rámci Projektu Rozšíření ČOV v Nitranské aglomeraci. Nová čistírna zajišťuje plnění limitů na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platného vodoprávního rozhodnutí.

 
Projekt:
Rozšíření čistiacej stanice odpadných vod v Nitranskej aglomerácii - Extension of the Waste Water Treatment Plant for Urban Aglomeration of Nitra - Rozšíření čistící stanice odpadních vod v Nitranské aglomeraci
Zahájení realizace:
6/2004
Lokalita:
Slovensko
Investor:
Město Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Předmět zakázky:
Dodávka technologické části ČOV Nitra, 175450 EO, zpracování projektové dokumentace, montáže strojně technologické části a části elektro + MaR, uvedení do provozu.